Uzbrojenie działki budowlanej

Uzbrojenie działki powinno stanowić jeden z pierwszych etapów budowy domu. Podłączenie mediów na działkę to procedura czasochłonna, a jej koszt zależy głównie od mocy przyłączeniowej i odległości siedzi od działki.

Sieć energetyczna

Przyłączeniem zajmują się Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych – na terenie Myślenic operatorem jest firma Tauron. Pierwszym etapem ubiegania się o podłączenie prądu jest złożenie wniosku o wydanie warunków przyłącza. W odpowiedzi otrzymuje się projekt umowy zawierający termin wykonania przyłącza i wysokość opłaty.

Sieć wodociągowa

Podłączeniem sieci wodociągowej zajmuje się inwestor, to on składa wniosek i ponosi koszty przyłączenia. Może zająć się tym samodzielnie lub skorzystać z usługi kompleksowego podpięcia domu do sieci – wystarczy, że zadeklaruję swoją decyzję w biurze obsługi klienta.

Sieć kanalizacyjna

Aby połączyć działkę do sieci kanalizacyjnej należy złożyć wniosek wraz z projektem przyłącza, następnie dokonać odbioru i inwentaryzacji, a na końcu podpisać umowę na odbiór ścieków.

Sieć gazowa

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłącza. Zakład gazowniczy ma obowiązek doprowadzenia gazu ziemnego przynajmniej do granicy działki.