Działka 2

Działka oznaczona kolorem pomarańczowym – PU – tereny zabudowy przemysłowo – usługowej

Działka 1

Działka oznaczona kolorem żółtym – MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług