Nieruchomość lokalowa

Nieruchomość lokalowa to nieruchomość, która została wyodrębniona w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu. O tej możliwości mówi szczegółowo kodeks cywilny w …