Działka 1

Działka oznaczona kolorem żółtym – MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług