Obowiązki kierownika budowy

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należą: protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie geodezyjnego …