Rodzaje gruntów budowlanych

Grunt budowlany – podłoże, na którym usadowiony zostanie budynek. W praktyce możemy wyróżnić dwa rodzaje gruntów, a mianowicie grunty naturalne …