Księga wieczysta

Każda działka ewidencyjna posiada swoją księgę wieczystą. Księgi wieczyste składają się z kilku działów i stanowią jawną bazę informacji dotyczących …