Procedura zakupu działki

Podstawowym wymogiem prawny podczas nabywania nieruchomości (również działki) jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego. Warto podkreślić, że umowy zawierane w innej formie niż akt notarialny są nieważne (z wyłączeniem przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży działki).

Niezbędnym etapem jest wybór właściwego biura notarialnego oraz umówienie wizyty na spisanie aktu notarialnego. Należy zwrócić uwagę na to, że formalności związane z przeprowadzeniem transakcji mogą zająć kilka godzin lub dni.

Przed przystąpieniem do sporządzenia oraz zawarcia aktu notarialnego należy przygotować niezbędne informację:
– dowód własności działki
– aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości
– aktualny wypis oraz wyrys ewidencji gruntów i budynków określający położenie oraz oznaczenie nieruchomości (alternatywą jest mapka do celów prawnych z zaznaczoną kupowaną działką)
– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określający obecny status działki i przeznaczenie terenu
– zaświadczenie o  zapłaceniu podatku od nieruchomości
– jeżeli działka została nabyta w spadku to należy przygotować dokumenty potwierdzające przejęcie spadku i zaświadczenia o zapłaceniu podatku od spadków

Po sporządzeniu aktu notarialnego należy dokonać zapłaty za nabytą nieruchomość.

Podpisanie aktu notarialnego oznacza powstanie obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.