Pozwolenie na budowę

Na wydanie decyzji o pozwolenie na budowę urzędy mają 65 dni od daty złożenia wniosku. W tym czasie jest sprawdzana:

  • kompletność naszego wniosku, 
  • zgodność projektu z wydanymi wytycznymi oraz przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie bezpieczeństwa.

Do tego terminu nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień z winy inwestora, albo z przyczyn niezależnych od urzędu. 

Pozwolenie na budowę wydane jest na formularzu urzędowym. Dokument staje się prawomocny, gdy żadna ze stron nie wniesie odwołania od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. 

Pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata. Oznacza to, że w tym terminie inwestor ma za zadanie rozpocząć budowę (nie musi jej skończyć). Dodatkowo budowa nie może zostać przerwana na dłużej niż 3 lata. Gdy zezwolenie wygaśnie lub przerwa się wydłuży należy starać się o nowe lub o pozwolenie na wznowienie robót.