Plan zagospodarowania przestrzennego

Nabywając działkę, musimy sprawdzić czy teren, na którym jest ona położona, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan to bardzo istotny dokument, przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie na nim inwestycji. Plany bardzo różnią się szczegółowością, mogą regulować takie kwestie, jak:

  • przeznaczenie gruntów,
  • minimalna wielkość działki budowlanej,
  • jak duży jej fragment może zostać zabudowany,
  • czy budynki muszą być wolno stojące, czy dopuszcza się także zabudowę bliźniaczą lub szeregową,
  • ile kondygnacji i jaką wysokość mogą mieć budynki,
  • jakie nachylenie ma mieć dach,
  • jaka ma być szerokość elewacji frontowej i jak ma być ona wykończona,
  • jak ma być rozwiązany problem mediów,
  • jakich paliw można używać do ogrzewania domu.