Małżeńska wspólnota majątkowa a zakup działki

Podczas nabywania nieruchomości przyszli właściciele często mają dylemat – czy na umowie powinien zleźć się jeden z małżonków, czy obecność drugiego jest obowiązkowa?

Wspólnota majątkowa małżeńska to ustrój majątkowy, który zakłada współwłasność wszystkich nabywanych przedmiotów od momentu zawarcia związku małżeńskiego. Zapewnia ona, że wszystkie dobra, jakie nabywa jedna ze stron stają się automatycznie własnością drugiej ze stron. Kwestia ta dotyczy także zakupu działki, dodatkowo przepisy prawa wskazują że zakup nieruchomości wymaga uzyskania zgody współmałżonka. Nie można więc nabyć działki nie informując o tym żony czy męża. Jest to jedna z czynności związanych z zarządzaniem majątkiem wspólnym, której nie można dokonywać samodzielnie.

Podczas przeprowadzania transakcji zakupu działki ze środków wspólnych, obydwoje małżonkowie muszą być obecni. Jeśli fizycznie nie ma takiej możliwości należy zadbać o to, aby uzyskać konieczną zgodę drugiego z małżonków. Aby ominąć wszelkie dodatkowe formalności najłatwiej sporządzić umowę nabycia nieruchomości, w której obydwoje z małżonków są nabywcami.

Sprawa wygląda natomiast zupełnie inaczej w sytuacji gdy chce się dokonać zakupu działki z majątku osobistego, do czego nie jest wymagana żadna zgoda ponieważ każdy ma prawo do dowolnego dysponowania majątkiem osobistym. Warto wspomnieć, że zalicza się do niego, między innymi przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej czy poprzez dziedziczenie, a nie wynagrodzenie za pracę czy przychody z innej działalności zarobkowej.