Księga wieczysta

Każda działka ewidencyjna posiada swoją księgę wieczystą. Księgi wieczyste składają się z kilku działów i stanowią jawną bazę informacji dotyczących dokumentów danej działki. Sprawdzić księgi wieczyste można w Sądzie Rejonowym lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dział I

część pierwsza (0) dotyczy oznaczenia nieruchomości. Znajdują się w niej informacje adresowe i powierzchnia nieruchomości. W przypadku budynków są dodatkowe informacje o powierzchni użytkowej, kondygnacjach budynku czy liczbie pomieszczeń.

część druga jest spisem spraw z związanych z działką. Widnieją w niej informacje o prawach przysługujących właścicielowi np. możliwość poruszania się po sąsiedniej działce (np. wjazdowej) lub udział w części wspólnej (w przypadku lokali mieszkalnych).

Dział II
Znajdują się w nim wszystkie dane właścicieli nieruchomości, wielkość ich udziałów oraz zasada na jakiej właściciel otrzymał prawa do danego gruntu (kupno, darowizna, droga sądowa). Odnajdziemy tutaj również spis osób posiadających spółdzielcze, własnościowe prawo do danej nieruchomości.

Dział III
Informacje o prawach i roszczeniach do działki: prawo pierwokupu, służebności gruntowej, służebności przesyłu, prawa dożywotniego mieszkania, roszczeń wynikających z podpisania umowy przedwstępnej, wszczętych postępowaniach egzekucyjnych.

Dział IV
Informacje o obciążeniu działki hipoteką, wysokość hipoteki, przedmiocie zabezpieczenia,  oraz dane o wierzycielu hipotecznym.