Kredyt na zakup działki budowlanej

Poszukiwanie kredytu na zakup działki wiążę się z dokładna analizą wielu ofert. Często zdarza się sytuacja, że banki wymagają wkładu własnego, czyli udziału kredytobiorcy w finansowaniu zakupu działki.

Istotnie należy wziąć pod uwagę, że istnieją banki, które dają możliwość uzyskania kredytu w wysokości 100% wartości działki , co oznacza tyle, że bank przyjmuje tę kwotę jako zabezpieczenie spłaty kredytu przy brakującym wkładzie własnym. W takiej sytuacji należy wykupić ubezpieczenie braku wkładu własnego.

Składka zostaje opłacona z góry na okres 3-5 lat.

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość zabezpieczenia kredytu na działkę budowlaną inną nieruchomością.

Jakie dokumenty są wymagane?
– odpis z Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lub odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości, z której dana Nieruchomość będzie wyodrębniona,
– akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępnej sprzedaży,
– umowa darowizny – jeśli była podstawą nabycia nieruchomości,
– dokument potwierdzający przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną tj. zaświadczenia o przeznaczeniu w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu potwierdzającej możliwość realizacji na działce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– wypis z ewidencji gruntów i kopii mapy ewidencyjnej.