Grunty wysadzionowe

W poprzednich publikacjach wspominaliśmy, jak ważne są badania geotechniczne gruntu, przed rozpoczęciem budowy. Takie badania dostarczają wielu cennych informacji, mających wpływ na proces budowy oraz koszty z nim związane. Badania geotechniczne pozwolą na określenie m.in. czy dany grunt należy do grupy gruntów wysadzinowych.

Grunty wysadzinowe to takie, które w swojej strukturze posiadają cząsteczki o średnicy poniżej 0,02mm w 10% składu. Taka sytuacja sprawia, że woda zamarzająca w gruncie powoduje wzrost jego objętości i wypchnięcie podłoża w górę. Wyróżnia się kilka rodzajów gruntów wysadzinowych: grunty organiczne, gliny, iły oraz piaski.

Podczas budowy, bardzo ważne jest dopilnowanie, aby fundamenty oraz płyta fundamentowa zostały prawidłowo wykonane i zrobione z dobrych jakościowo surowców.  Fundament należy wkopać poniżej linii przemarzania gruntu.

Koszty budowy na gruntach wysadzinowych z reguły są wyższe, jednak cena owych działek jest niższa, dlatego wielu inwestorów decyduje się na budowę.