Każda z działek jest płaska, równa oraz pokryta trawą. Brak drzew na obszarze działek.
Media są dostępne – na działce oraz u sąsiadów.
Teren jest objęty planem zagospodarowania „Myślenice wschód”.
Budowa na podstawie warunków zabudowy i pozwolenia.
Okolica zabudowana, rejon głównie przemysłowy chociaż są też domy jednorodzinne.