Dopasowujemy dom do działki, czy działkę do domu?

Przyjmuje się, że idealna działka budowlana powinna mieć około 1000 m^2. Na takiej działce spokojnie można wybudować dom. Jednak zasada, którą powinniśmy się kierować, brzmi “im trudniejsze warunki terenowe i gruntowe, tym działka powinna być większa”. 

Na wielkość domu duży wpływ mogą mieć także ograniczenia administracyjne zawarte w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Najczęściej dotyczą odległości budynku od granic działki. Ważne są również wzajemne zależności pomiędzy różnymi obiektami budowlanymi np. odległość szamba od okien i drzwi domu, odległość studni od szamba itp.

Czasami zdarza się również sytuacja, że dostajemy narzuconą tzw. obowiązującą linię zabudowy, czyli taką, przy której musi stanąć dom. Na małej działce takie ograniczenie może okazać się bardzo uciążliwe. Co gorsze zdarzają się sytuację, że określony zostaje również procentowy wskaźnik zabudowy. Oznacza to, że dom wraz z tarasem, utwardzonym podjazdem do garażu, chodnikami itp. nie może zajmować więcej niż np. 30% powierzchni działki.