Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki

Przed udaniem się do notariusza w celu sporządzania aktu sprzedaży działki należy zgromadzić szereg dokumentów. Ich zdobycie zazwyczaj jest czasochłonne, ponieważ pozyskanie potrzebnych pism wymaga złożenia wniosku, a czas wydania trwa średnio od 1-3 tygodni. Z większością z nich chce zapoznać się każdy nabywca przed podjęciem decyzji o dokonaniu zakupu, warto więc skompletować je zaraz po podjęciu decyzji o sprzedaży.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki budowlanej:

– wyciąg z ksiąg wieczystych,
– dokument stwierdzający nabycie prawa własności:
    – postanowienie sądu o nabyciu działki na drodze spadku,
    – akt notarialny darowizny lub zakupu działki,
– wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– wypis z ewidencji gruntów,
– wyrys z rejestru gruntów,
– warunki zabudowy.

Jeśli na działce rozpoczęły się już prace budowlane potrzebne będą dodatkowo pozwolenie na budowę, dziennik budowy i dokumentacja projektu budowlanego.

Kupujących zachęca się do tego, aby zweryfikowali oni dokumentację, aby zapewnić sobie tym samym świadomy i całkowicie bezpieczny zakup.