Co należy wiedzieć o tablicy informacyjnej budowy?

Często przechodząc obok placu budowy, możemy zauważyć żółtą tablicę informacyjną. Jak się okazuje – jest ona jednym z niezbędnych elementów w przypadku rozpoczynania budowy, która uprzednio wymagała nabycia pozwolenia.

Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem budowy?
Przed rozpoczęciem wymarzonej budowy, konieczne jest dopełnienia kilku niezbędnych formalności, z których nie wywiązanie się, ściągnie na daną osobę poważne konsekwencje oraz karę finansową. Tak więc, poniżej prezentujemy to, o czym nie wolno zapomnieć.
1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, należy zgłosić ten fakt do inspektoratu nadzoru budowlanego odpowiedniego dla danego powiatu/województwa. Należy do niego dołączyć oświadczenie kierownika budowy o przejęciu odpowiedzialności za plan bezpieczeństwa oraz kierowanie podjętymi pracami. Roboty budowlane mogą ruszać już po 7 dniach od zgłoszenia.

2. Konieczne jest zadbanie o odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników budowy – toaleta, miejsca na przebranie, spożycie posiłków i odpoczynek w czasie przerwy.

3. W zależności od lokalizacji działki, należy odgrodzić teren budowy w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla ludzi.

4. Konieczne jest zamieszczenia tablicy informacyjnej na budowie w widocznym miejscu.

Aby dowiedzieć się, jak powinna wyglądać tablica informacyjna, konieczne jest zaglądnięcie w aktualne Prawo Budowlane. Jak się okazuje jej minimalny wymiar wynosi 90×70 i powinna być w kolorze żółtym. Napisy należy na nią nanieść czytelnie w kolorze czarnym, najlepiej pisakiem odpornym na warunki atmosferyczne.

Jakie dane zawrzeć na tablicy informacyjnej?
– rodzaj podejmowanych robót budowlanych np. dom jednorodzinny, budynek handlowy itp.,
– adres prowadzonych robót budowlanych,
– numer pozwolenia na budowę wraz z danymi kontaktowymi do organu nadzoru budowlanego,
– dane osobowe inwestora, a więc osoby, która finansuje budowę (my),
– dane wykonawcy, a więc firmy, której zlecono zbudowanie budynku,
– dane osób odpowiedzialnych za budowę (kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, inspektor nadzoru budowlanego itp.),
– numery alarmowe, a więc 999 – Pogotowie Ratunkowe, 998 – Straż Pożarna , 997 – Policja,
– numer do okręgowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna budowy musi koniecznie znaleźć się w dobrze widocznym miejscu, a więc zaraz przy ogrodzeniu, bądź drodze dojazdowej na plac budowy.