Budowa dróg, a kruszywo

Kruszywo bez wątpienia stanowi podstawowy element budowy dróg, gdyż ogromna masa niezbędnego surowca może zapewnić wydajność transportu. W Polsce surowcami skalnymi, które wykorzystywane są do budownictwa drogowego, dysponuje południowa część kraju. W praktyce często okazuje się, iż łatwiejszy jest dostęp do złóż żwiru, aczkolwiek niestety ów surowiec ma znacznie ograniczone zastosowanie w budownictwie.

Bardzo ważne jest to, aby dane kruszywo charakteryzowało się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną, niskonasiąkliwością, jak również muszą być odporne na mróz.

Podział kruszyw uwzględnia ich pochodzenie i tym sposobem rozróżniamy:
– kruszywa naturalne,
– kruszywa sztuczne,
– kruszywa z recyklingu.

Z reguły surowce pierwotne bez względu na ich pochodzenie, trzeba poddać segregacji pod kątem wymaganych frakcji. Z kolei surowce pochodzące z kamieniołomów, jak również te poddawane recyklingowi wymagają wcześniejszego rozkruszenia w odpowiednich kruszarkach.

Decyzję o doborze składu frakcji kruszywa podejmuje się na podstawie informacji o podłożu gruntowym, jak również planowanym obciążeniu drogi.