Budowa domu – jakich błędów unikać?

Budowa domu to według tego, co zostało przyjęte – etap, kiedy dom jest w stanie surowym, aczkolwiek to właśnie na tym etapie najczęściej popełniane są bardzo poważne błędy, mające niezwykle istotny wpływ na dalszą budowę.

Poniżej przedstawiamy listę błędów, których należy unikać!

1. Ustawienie podłogi na gruncie, a więc złe zagęszczenie terenu pod budowę oraz brak zbrojenia.
Na tym etapie budowy niezwykle ważna jest tzw. podbudowa, która jest warstwą zagęszczonego gruntu, która będzie wypełniała przestrzeń między ścianami fundamentowymi. Na ubitej pospółce wykonuje się tzw. chudziak o grubości około 10 cm, jak również izolację przeciwwilgociową. Następnie umieszcza się warstwę ocieplenia, folię oraz betonowy podkład podpodłogowy, który musi być zazbrojony.

2. Nieodpowiednia izolacja przeciwwilgociowa fundamentów
Owa izolacja jest niezwykle ważna, ponieważ jak wiadomo – w gruncie znajduje się woda, która oddzialuje na elementy budynku. W konsekwencji tego dochodzi do zawilgocenia elementów konstrukcji, a następnie ich korozji. Z kolei wilgoć, która dostanie się do piwnicy, może pojawić się na ścianach, bądź pod posadzką parteru.

3. Nieprawidłowe wznoszenie ścian
Elementy wchodzące w skład muru, muszą być ze sobą układane prostopadle, gdyż zarówno cegły, jak i pustaki muszą być ze sobą związane. W murach niezwykle ważną rolę odgrywa pierwsza warstwa, a więc jej ułożenie wymaga precyzji, aby docelowo ściany były odpowiednio wypoziomowane. Elementy muru muszą być ze sobą połączone zaprawą, a jej rodzaj oraz grubość są uzależnione od zastosowanego materiału.

4. Stropy gęstożebrowe
Składają się one z prefabrykowanych belek z betonowymi stopkami oraz zbrojeniem kratownicowym. Przestrzeń między nimi musi być wypełniona pustakami. Z kolei na całości układa się nadbeton, który odpowiada za usztywnienie całej konstrukcji. Często popełnianym błędem jest brak żeber rozdzielczych oraz podwójnych belek w miejscu, gdzie opierać się będą ściany działowe. W konsekwencji tego powstaną zarysowania stropu, które będą widoczne nawet po licznych remontach.

5. Odpowiednie betonowanie konstrukcji
Odpowiednio przygotowany beton zaczyna wiązać po około 90 minutach od wylania go w temperaturze 20 stopni. Należy mieć na uwadze, iż czynności te nie powinny być wykonywane zarówno na zbyt dużych upałach, jak również wtedy, kiedy temperatura zaczyna spadać poniżej 0. Ten etap budowy często wiążę się z nieodpowiednią pielęgnacją wylewek, błędnym połączeniem fragmentów betonu, jak również brakiem wymaganej przerwy technologicznej po betonowaniu.

6. Zastosowanie folii dachowych
Celem folii jest zabezpieczenie dachu przed wnikaniem wody opadowej pod pokrycie, jak również umożliwienie odparowania wilgoci z termoizolacji na zewnątrz. Stanowią również ochronę przed śniegiem oraz deszczem. Na tym etapie niezwykle ważne jest prawidłowe ułożenie folii dachowej, jak również zapewnienie braku szczelin wentylacyjnych przy użyciu folii niskoparoprzepuszczalnej.