Błędy podczas budowy

Proces budowy nowej nieruchomości zawsze jest zadaniem trudnym. Błędy podczas budowy mogą się zdarzyć na każdym etapie. Warto jednak zapoznać się z najczęściej występującymi pomyłkami, aby ich uniknąć.

1. Niezapoznanie się z planem zagospodarowania przestrzennego – przed zakupem projektu domu, należy dokładnie poznać plan zagospodarowania, aby uniknąć sytuacji, że danego planu budowy nie można wykorzystać na działce.
2. Nieodpowiedni kierownik budowy – warto wybrać sprawdzonego kierownika budowy, który posiada wiedzę i doświadczenie dzięki czemu dobrze zorganizuje place budowy.
3. Niezgłoszenie rozpoczęcia budowy – rozpoczęcie budowy z pozwoleniem na budowę należy zgłosić 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac.
4. Nieusunięcie humusu – zawsze należy usunąć ok. 30 cm warstwy wierzchniej, aby pozbyć się grzybów i mikroorganizmów, mających negatywny wpływ na izolacje przeciwwilgociowe.
5. Zbyt głębokie wykopy – należy czuwać podczas dokonywania wykopów, aby operator koparki nie wykopał za głębokich rowów.
6. Złe łączenie zbrojenia ław fundamentów – warto dopilnować, aby pręty żebrowe były łączone zakładkami o długości min. 45 cm.
7. Brak izolacji przeciwwilgociowej – etap pozornie wydający się zbędnym jest niezmiernie ważny w trwałości i użytkowaniu budynku w przyszłości.
8. Złe wyprowadzenie pionu i poziomu – warto dopilnować, aby nie powstały niepotrzebne nierówności.
9. Brak zbrojenia podłogi – specjaliści zalecają zastosowanie zbrojenia, aby uniknąć pękania posadzki
10. Złe materiały – warto pracować na sprawdzonych materiałach, znanych firm.
11. Niestosowanie się do wymiarów w projekcie – nie warto dokonywać samowolnych zmian bez naniesienia ich na projekt.
12. Zmiana rodzaju pokrycia dachu lub montaż paneli słonecznych bez analizy– aby zmienić rodzaj pokrycia dachu lub dokonać montażu paneli fotowoltaicznych należy wykonać analizę dekarską związaną z obciążeniem elementów konstrukcyjnych.
13. Zatrudnienie nieodpowiednich fachowców – firmy budowlane, dekarskie czy wykończeniowe najlepiej wybierać sprawdzone, które są polecenie.