Badania geotechniczne

Zgodnie z ustawą projekt budowlany powinien zawierać, w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Oceny, czy badanie gruntu jest wymagane, dokonuje projektant konstrukcji. W przypadku domów jednorodzinnych ocena warunków panujących na działce niejednokrotnie odbywa się na podstawie wyglądu terenu, sąsiedniej zabudowy czy wykonanego wykopu.

Jednak zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla wszystkich obiektów budowlanych bez względu na kategorie geotechniczną, należy sporządzić opinię geotechniczną. Z tego zapisu wynika więc to, że badania gruntu muszą być wykonane również w przypadku domów jednorodzinnych i powinny stanowić jeden z elementów kompletnej dokumentacji projektowej.

Opinie projektantów, inwestorów, czy nawet urzędników nie są jednoznaczne co do tego, czy przy budowie domu jednorodzinnego badania gruntu muszą być zawsze wykonywane. Pomijając formalno-prawny obowiązek i mając na uwadze ewentualne ryzyko budowy na nieznanym podłożu, można jednak stwierdzić, że są one zawsze opłacalne.